Richtlijnen

werkwijze bijzonder beheer

Vrijwel alle banken geven op hun website nadere toelichting over het doel en de werkwijze van hun afdeling bijzonder beheer

Logo ABNAMRO Icoon

ABN AMRO Bank

Lees meer

De ABN AMRO Bank heeft uitgebreide informatie op haar website over hun afdeling Bijzonder Beheer. Als het krediet van uw onderneming tijdelijk overgaat naar deze afdeling, is uw contactpersoon bij Bijzonder Beheer uw aanspreekpunt voor alles wat met het krediet te maken heeft. Voor al uw andere bankzaken blijft uw contact met de bank zoals het was.

Icoon ING

ING Bank

Lees meer

Bij de ING Bank heet de afdeling Intensief Beheer en is gespecialiseerd in het begeleiden van bedrijven waarmee het financieel even minder goed gaat. Omdat bijvoorbeeld het kostenniveau te hoog geworden is door te veel voorraad of de markt is plotseling verandert door een exportverbod. In zo'n geval wordt in een vroeg stadium Intensief Beheer bij de ondernemer geïntroduceerd.

Icoon Deutsche Bank

Deutsche Bank

Lees meer

De Deutsche Bank heeft een afdeling Financial Restructuring waar gespecialiseerde medewerkers klanten met een verhoogd kredietrisico begeleiden. Medewerkers van Financial Restructuring proberen altijd om in goed overleg met de klant te komen tot een plan van aanpak om de financiële problemen op te lossen en de verhoogde kredietrisico’s terug te dringen. 

Icoon Rabo

Rabobank

Lees meer

De afdeling Financial Restructering & Recovery (FR&R) van Rabobank helpt ondernemers die met hun bedrijf in structurele financiële problemen terecht zijn gekomen. FR&R wordt ook wel Bijzonder Beheer genoemd. Een specialist Financial Restructuring zal hiervoor naast je eigen accountmanager het aanspreekpunt worden.

Van Lanschot Logo

Van Lanschot

Lees meer

Er zijn verschillende oorzaken voor (dreigende) betalingsproblemen. Uw inkomen is (deels) weggevallen, uw onderneming maakt verlies door tegenvallende omzet of gestegen kosten. De accountmanagers van de afdeling Intensief Beheer kunnen contact met u opnemen. Dit alles is erop gericht om betalingsproblemen te voorkomen. Als dat in uw situatie niet (meer) mogelijk is, is een intensievere begeleiding nodig. Dat is de taak van de afdeling Bijzonder Beheer.

NIBC is een ondernemende bank die haar klanten bijstaat op de voor hen meest beslissende financiële momenten. Ook op het gebied van herstructurering in industrie, diensten, landbouw, scheepvaart, olie & gas en onroerend goed. 

De NVB 

(Nederlandse vereniging van Banken) heeft een 'Handreiking Bijzonder Beheer' gepubliceerd. De 10 aandachtspunten hieruit zijn:

  1. Duidelijke informatie over de rol en werkwijze van bijzonder beheer
  2. Tijdige signalering van problemen
  3. Goede toelichting over overgang naar bijzonder beheer
  4. Ruimte voor proactieve ondernemers binnen bijzonder beheer
  5. Aanvullende financiering als dat verantwoord is
  6. Goede bereikbaarheid en snelle besluitvorming
  7. Onderbouwing van maatregelen en kosten
  8. Duidelijk en laagdrempelig klachtenproces
  9. Afspraken worden vastgelegd en bevestigd
  10. Toegang tot relevante informatie