Wat is bijzonder beheer?

Wat houdt dit in voor u?

Alle banken, lease- en factormaatschappijen, maar ook de kredietverzekeringsmaatschappijen hebben een afdeling bijzonder beheer. Soms wordt een andere naam gebruikt zoals intensief beheer, credit risk management of financial restructuring & recovery (FR&R).

Deze afdelingen worden in het algemeen gevormd door ervaren kredietspecialisten met affiniteit voor ondernemingen en ondernemers. Tevens kennen zij de risico's die ze, als financier van uw bedrijf, lopen. De prioriteit is het ondersteunen en adviseren van klanten naar rendementsherstel en daarmee het behoud van de klantrelatie. Daarnaast zijn zij gericht op bewaking en vermindering van hun kredietrisico. Beide doelstellingen kunnen uiteraard voor u en hen het best worden gerealiseerd door het zo spoedig mogelijk en resultaatgericht werken aan herstel van cashflow en rendement.

Deze afdelingen hebben intern kortere lijnen en meer bevoegdheden dan de commerciële afdelingen bij financiële instellingen. Hierdoor kan snel worden geacteerd wanneer de situatie daar aanleiding toe geeft. Hier kan bijvoorbeeld overbrugging van tijdelijke liquiditeitstekorten deel van uitmaken als de vraagstelling goed onderbouwd is.

U mag van de functionarissen van bijzonder beheer een positief kritische houding verwachten (lees ook: ‘richtlijnen banken’). Hun visie op de situatie en mogelijkheden kan echter wel verschillen van de mening van het bestuur van de onderneming of instelling. Zij kunnen immers veel lastige bedrijfssituaties, de oorzaken en de aanpak daarvan en het uiteindelijke resultaat vergelijken. Daardoor kunnen zij de risico's en de noodzakelijke aanpak anders inschatten dan het bestuur.

Jantine Hak Web2

Meer informatie nodig?

Jantine Hak helpt u graag verder

jhak@kruger.eu

+31 (0)6 225 148 89