Artikelen

Over bijzonder beheer

Artikelen komen uit Kruger.eu

De dekkingsbijdrage, wat is het en hoe ondersteunt het beslissingen?

Gepubliceerd op: 7 september 2023

De dekkingsbijdrage geeft een alternatief voor de klassieke kijk op cijfers, waar de twee belangrijkste termen nog vaak brutomarge en EBITDA zijn.

Lees meer

2,5 jaar WHOA - onze ervaringen

Gepubliceerd op: 5 juli 2023

Het welslagen van een WHOA-procedure wordt bepaald door een goede voorbereiding, transparante informatievoorziening en de juiste financiële inzichten.

Lees meer

2023 ….. En nu verder

Gepubliceerd op: 5 april 2023

Kruger heeft gekeken wat in de eerste 5 maanden 2023 bij onze klanten is gebeurd. We zien positieve en negatieve ontwikkelingen. Maar ook best verrassende.

Lees meer

13-weeks liquiditeitsmodel voor ondernemers die op cash willen sturen

Gepubliceerd op: 15 november 2022

Goed inzicht in de huidige en toekomstige liquiditeitspositie van uw onderneming vormt de basis voor het nemen van belangrijke beslissingen.

Lees meer

Herstructureringsdeskundige in de WHOA

Gepubliceerd op: 12 september 2022

Een herstructureringsdeskundige inschakelen bij een WHOA-traject kan bijdragen om tot een gedegen en gedragen akkoord te komen, dat uiteindelijk de kans op slagen vergroot.

Lees meer

Het belang van de financieel adviseur in een WHOA-traject

Gepubliceerd op: 8 september 2022

Een WHOA-procedure is écht een samenwerking tussen advocaat, financieel/bedrijfseconomisch (restructuring)specialist en de onderneming.

Lees meer

Saneren van de belastingschuld, kan dat zomaar?

Gepubliceerd op: 5 juli 2022

Medewerking aan een saneringsakkoord door de belastingdienst geschiedt slechts als het akkoord voldoet aan alle voorwaarden.

Lees meer

Conclusies 10e Kruger enquête onder ondernemers

Gepubliceerd op: 21 mei 2022

Middelgrote bedrijven blijven uitgaan van snel economisch herstel, zo blijkt uit de 10e Kruger enquête van mei 2022.

Lees meer

And NOW?

Gepubliceerd op: 18 mei 2022

De NOW-regeling is tot nu toe in de vorm van voorschotten aan ondernemers beschikbaar gesteld. Nu wordt gestart met het indienen van definitieve berekeningen.

Lees meer

Is uw onderneming voldoende in control?

Gepubliceerd op: 17 mei 2022

Walter Cordia vervult opdrachten als financieel adviseur, financieel (project)manager of CFO binnen het MKB en hanteert een stappenplan om de financiële sturing te verbeteren.

Lees meer

Early Warnings; signalen om alert op te zijn

Gepubliceerd op: 17 mei 2022

In iedere onderneming of instelling gaan zaken goed en fout. Maar hoe deze zaken tijdig te onderkennen?

Lees meer

De echte 'coronapijn' komt nog, is intens en duurt lang

Gepubliceerd op: 17 mei 2022

Het door corona aangetaste middelgrote bedrijfsleven in Nederland heeft minimaal 2-3 jaar nodig om te herstellen en weer toekomstgericht te investeren.

Lees meer

Belastingschuld Nederlands bedrijfsleven

Gepubliceerd op: 17 mei 2022

Veel bedrijven hebben schulden en een belangrijke partij is de Belastingdienst. Evident dat de overheid actie moet ondernemen om de belastingschuld problematiek aan te pakken.

Lees meer

Distressed M&A, geen normaal corporate finance traject

Gepubliceerd op: 17 mei 2022

De verschillen zijn groot door andere omstandigheden. Het proces vereist een volstrekt andere aanpak dan een normaal corporate finance proces.

Lees meer

Bijzonder beheer in de food

Gepubliceerd op: 11 mei 2022

Een bedrijf in foodproducten heeft een sterke reputatie opgebouwd. Nu het bedrijf een belangrijke klant verliest kan men niet meer aan de verplichtingen voldoen.

Lees meer

WHOA en waarderingsmethoden

Gepubliceerd op: 11 mei 2022

Van ondernemingswaarde naar reorganisatiewaarde, aanpassingen in het werkkapitaal.

Lees meer

Met uitgestelde 'coronafaillissementen' terug naar normaal

Gepubliceerd op: 11 mei 2022

Het aantal faillissementen is dankzij de overheidsmaatregelen en sterk ondernemerschap tijdens corona extreem laag uitgevallen. De komende jaren zal een inhaaleffect optreden.

Lees meer

Ondernemers worden zakelijk en persoonlijk geraakt door de coronacrisis

Gepubliceerd op: 11 mei 2022

We leven in bijzondere tijden waarin ongekende vraagstukken op ondernemers afkomen. Laten we hier zorgvuldig mee omgaan. Immers, de economie wordt gecreëerd door ondernemers!

Lees meer